Een Echolink Node met de Raspberry PI

echolink-node

Met een Raspberry PI is het mogelijk een Echolink node te maken. In dit leuke en leerzame project maak je kennis met Echolink, Linux en de Raspberry PI. We gaan een Raspberry PI middels een analoge interface aansluiten op een TETRA tranceiver. Deze Node kan dan als opstap gebruikt worden naar het Echolink netwerk. Uiteraard kun je dit project nabouwen en waar nodig verbeteren. Het gebruik van een TETRA tranceiver is niet noodzakelijk. je kunt het project ook met analoge tranceivers opbouwen.

Echolink

Bij Echolink zijn er meerdere type nodes. Zo zijn er Users, Repeater, Links en Conference rooms.

User

Een user is een gebruiker van Echolink die middels een computer, smartphone of tablet verbinding kan maken met een b.v. een repeater, link of conference room. Met een user kun je met b.v. je smartphone op afstand een QSO voeren over een repeater. Zolang je een internet verbinding heb kun je deze connecties maken. Een User herken je op echolink aan een Call zonder extra toevoeging.

Repeater

Een repeater herken je aan de -R toevoeging achter de roepletters van de repeater. Connect je vanaf een user met een repeater dan kun je via Echolink over deze repeater heen werken. Je kunt gewoon een QSO maken met andere gebruikers op de repeater.

Link

Een Link herken je aan de -L toevoeging achter de roepletters van de link. Een Echolink link is aangesloten op een enkele tranceiver. Connect je als user met een Link dan kun je met deze tranceiver op afstand een QSO voeren.

Conference

Een Conference heeft geen roepletters maar een naam (omschrijving). Je kunt dit zien als een ontmoetingsplaats op Echolink. Je kunt met meerdere Users een QSO voeren zonder dat er een tranceiver of repeater aan een conference gekoppeld is. Uiteraard kun je ook een link of een Repeater aan een conference koppelen zodat je ook kan meedelen vanaf b.v. je portofoon.

Voor onze toepassing hebben we een Link nodig. Dat zijn je roepletters met -L toevoeging. Registreer je Call met -L op de echolink pagina. Je kunt meerdere toepassingen onder je call registreren bij echolink.

EL-Ph0dv

https://secure.echolink.org/validation

Registreren lukt pas na het installeren van de software en na de eerste keer aanmelden vanuit je echolink node. Dus dit kun je later doen.

De software op de Raspberry PI

Het installeren van het OS

Net als een “gewone” computer gebruik maakt van Windows als operating systeem, maakt de Raspberry PI ook gebruik van een operating systeem. Voor onze toepassing maken we gebruik van Debian. Op de website van Raspberry PI kun je een NOOBS installatie voor het Debian operating systeem downloaden. Dit maakt de installatie snel en eenvoudig. Deze versie van Debian noemen ze hier de Raspbian. Kies voor de gewone NOOBS ZIP installatie.

free-download

Pak de ZIP file vervolgens uit op je computer. De Raspberry PI gebruikt een SD kaart als “Harde Schijf”. Voor deze installatie kun je het beste een SD card van 8GB gebruiken. Formatteer deze SD kaart en kopieer de inhoud van de uitgepakte map op de SD card. Let op dat je niet de map zelf met inhoud copieert naar de SD card maar echt alleen de inhoud van de uitgepakte map.

Nu is het tijd om de Raspberry PI aan te sluiten en aan te zetten. Sluit een USB toetsenbord aan met een muis. Sluit een HDMI monitor (bijvoorbeeld je televisie) aan en een ethernetkabel verbonden met het internet. Stop de SD card in de Raspberry PI en sluit de voeding aan. Maak gebruik van een USB voeding van b.v. 2A. Dit om problemen te voorkomen. Als de muis en het toetsenbord niet goed reageren heb je een voeding welke een te lage stroom levert.

Het installeren van het operating systeem is niet veel moeilijker als het installeren van Windows. In onderstaande video wordt de installatie procedure uitgelegd. Let op, In het laatste gedeelte van de video wordt verteld dat je het STARTX commando moet gebruiken. Dit doen we niet. We blijven op de command line werken.

Na de eerste reboot start automatisch het configuratie scherm op.

Wanneer dit scherm niet opstart en het systeem vraagt om een user met password log dat in met de standaard gebruikersnaam en wachtwoord.

User: pi
Password: raspberry

Je krijgt nu een prompt. Start nu het configuratie scherm op.

sudo raspi-config

Het configuratiescherm start nu op. Wijzig nu het wachtwoord. Dit is menu item 2. Maak een nieuw sterk wachtwoord aan. Onthoud dit wachtwoord goed. Als je dit wachtwoord n.l. kwijt bent dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Neem wel een sterk wachtwoord. We gaan n.l. toegang via SSH maken. Met een zwak wachtwoord is je systeem dan eenvoudig te hacken.

setup-pi-01

Onder menu item 4 kun je de regio instellingen doen voor de Raspberry PI. Onder menu item 8 vind je de Advanced Options. Hier kun je SSH aanzetten.

setup-pi-02

 Sla de instellingen op. Koppel het toetsenbord, de monitor en de muis los en start de Raspberry PI opnieuw op. We gaan nu verbinding maken met de Raspberry PI middels SSH. Wanneer je een windows computer gebruikt heb je het programma PuTTY nodig. Deze kun je hier downloaden.

free-download

Met een mac kun je het programma terminal gebruiken. Stel dat het IP adress van de PI 10.0.0.10 is dan type je in terminal:

ssh pi@10.0.0.10

Login met het wachtwoord. We gaan nu eerst de Raspberry PI updaten naar de laatste software versie.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade

Als de updates klaar zijn reboot je de Raspberry PI.

sudo reboot

Het installeren van de hardware

Het installeren van de benodigde software voor de soundcard

De software die we gaan gebruiken voor Echolink is “TheLinkBox”. Het wordt nu tijd om de hardware aan te sluiten. Als audio module kun je een USB audio device gebruiken. De voorkeur gaat uit naar 1 met volume regeling zoals onderstaande. De audio device is nodig omdat de Raspberry PI van zichzelf geen microfoon ingang heeft.

audio

Sluit de USB audio module aan. We gaan de software voor deze audio module installeren.We gaan nu ALSA OSS installeren. Dit is een programa om de volumes in te stellen van de audio.

sudo apt-get install alsa-tools alsa-oss

Nu laden we de kernel modules:

sudo modprobe snd-pcm-oss
sudo modprobe snd-mixer-oss

Controleer of het systeem 2 audio kaarten heeft.

ls -l /dev/dsp*

Als alles goed is geinstalleerd zie je 2 audio kaarten.

/dev/dsp
/dev/dsp1.

Nu moeten we er voor zorgen dat deze Kernel modules geladen worden als de Raspberry PI opnieuw wordt gestart. In het modules bestand kunnen we e.e.a. aanpassen. In dit voorbeeld gebruik ik nano als editor.

sudo nano -w /etc/modules

De volgende 2 regels moet je toevoegen aan het bestand modules.

snd-mixer-oss
snd-pcm-oss

Als het goed is ziet de inhoud van het bestand er als volgt uit.

# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
#
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Parameters can be specified after the module name. 
snd-bcm2835
snd-mixer-oss
snd-pcm-oss

Sla de file op en herstart het systeem.

CTRL X gevolgd door Y (Engelse versie) of door J (Nederlandse versie) en enter.
sudo reboot

Controleer na het herstarten of je 2 audiokaarten ziet.

ls -l /dev/dsp*

Als alles goed is geinstalleerd zie je 2 audio kaarten.

/dev/dsp
/dev/dsp1.

Het installeren van de hardware

Voor het schakelen van de PTT gebruiken we een printje met een CP2102. Deze printjes kun je bij Aliexpress kopen.

Let er op dat het printje een DTR aansluiting heeft. Er worden n.l. ook van deze printjes verkocht zonder DTR aansluiting.

Schermafbeelding 2015-09-15 om 11.22.43

In onderstaande afbeelding vind je het aansluitschema zoals ik deze zelf heb toegepast voor de MTM700 van Motorola. Let op, de aansluitingen op de plug zijn de pennen waar je tegen aan kijkt op de achterkant van de motorola. Let goed op waar pen 1 zit etc…

motorola-plug

In sommige gevallen is het beter om de trafo naar de microfoon ingang van de audio kaart te vervangen door een potmeter van b.v. 10K log. Bij gebruik met een PC is het verstandig een galvanische scheiding te houden tussen de soundcard en de tranceiver. Je kunt hier 1:1 trafo’s van 600R voor gebruiken.

Het installeren van TheLinkBox

Geef de volgende commando’s op de command line.

wget http://www.ph0dv.nl/bestanden/thelinkbox/thelinkbox-latest.tgz
tar zxvf thelinkbox-latest.tgz

Deze broncode blijkt niet de mogelijkheid te bezitten om de GPIO input/output pinnen op de Raspberry PI te gebruiken. Deze pinnen gebruiken we in dit voorbeeld niet. Ontvangst doen we d.m.v. VOX en het zenden (PTT) doen we d.m.v. het printje met de 2102. Om in de toekomst toch deze pinnen te kunnen gebruiken is de volgende fix nodig.

Ga naar de directory van TheLinkBox.

cd /home/pi/thelinkbox*/linkbox

We gaan nu de originele bestanden verplaatsen.

mv configvars.cpp configvars.cpp.orig
mv ports.cpp ports.cpp.orig
mv ports.h ports.h.orig

We gaan nu de nieuwe files voor de fix ophalen.

wget http://www.ph0dv.nl/bestanden/thelinkbox/configvars.cpp
wget http://www.ph0dv.nl/bestanden/thelinkbox/ports.cpp
wget http://www.ph0dv.nl/bestanden/thelinkbox/ports.h

Tot zover de fix. We gaan nu de software samenstellen vanaf de source code.

cd /home/pi/thelinkbox*
./configure
make && sudo make install

Zodra de prompt weer verschijnt zijn we klaar met de installatie.

Het configureren van TheLinkBox

We gaan nu eerst naar de directory voor de config files voor TheLinkBox aanmaken. Dit is de directory tlb in onze user directory.

cd
mkdir tlb
cd tlb

We halen nu de configuratie files op van TheLinkBox.

cp ../thelinkbox-0.53/tlb.conf.sample tlb.conf
cp ../thelinkbox-0.53/port.conf.sample port0.conf
cp ../thelinkbox-0.53/tlb.cmds.sample tlb.cmds

tlb.conf is de configuratie voor TheLinkBox. Hierin vind je ook de configuratie voor echolink. port0.conf is de configuratie voor de tranceiver. Het mooie van TheLinkBox is dat het mogelijk is om meerdere tranceivers aan te sluiten. De opvolgende tranceivers krijgen dan de configuratie port1.conf, port2.conf etc..

We gaan nu eerst de tlb.conf aanpassen. We copieeren het bestaande tlb.conf bestand naar een backup bestand.

mv tlb.conf tlb.conf.orig

We halen nu de tlb.conf op welke we gaan instellen.

wget http://www.ph0dv.nl/bestanden/thelinkbox/tlb.conf

Deze gaan we aanpassen met de nano editor.

sudo nano tlb.conf

Dit is een vrij groot bestand om doorheen te scrollen. Met het comando CTRL W kun je zoeken in het bestand.

Toets CTRL W en kopieer onderstaande regel  in de zoekbalk.

ConferenceCall = ****ROEPLETTERS-L****

Vervang ****ROEPLETTERS-L**** in zijn geheel door je eigen roepletter met -L erachter.

Toets CTRL W en kopieer onderstaande regel  in de zoekbalk.

ConferencePass = ****PASSWORD ECHOLINK****

Vervang ****PASSWORD ECHOLINK**** in zijn geheel door je echolink wachtwoord.

Toets CTRL W en kopieer onderstaande regel  in de zoekbalk.

EmailAdr = ****EMAILADRESS****

Vervang ****EMAILADRESS**** in zijn geheel door je eigen emailadress.

Toets CTRL W en kopieer onderstaande regel  in de zoekbalk.

Banner = ****BANNER TEKST REGEL 1****

Vervang ****BANNER TEKST REGEL 1**** en ****BANNER TEKST REGEL 2**** met een omschrijving van je station Hiervoor kun je meerdere Banner regels gebruiken.

We zijn nu klaar met de configuratie van tlb.conf. Sla het bestand op.

CTRL X gevolgd door Y (Engelse versie) of door J (Nederlandse versie) en enter.

We gaan nu port0.conf aanpassen. We copieeren het bestaande port0.conf bestand naar een backup bestand.

mv port0.conf port0.conf.orig

We halen nu de port0.conf op welke we gaan instellen.

wget http://www.ph0dv.nl/bestanden/thelinkbox/port0.conf

Deze gaan we aanpassen met de nano editor.

sudo nano port0.conf

Dit is een vrij groot bestand om doorheen te scrollen. Met het comando CTRL W kun je zoeken in het bestand.

Toets CTRL W en kopieer onderstaande regel  in de zoekbalk.

CWId = ****ROEPLETTERS****

Vervang ****ROEPLETTERS**** in zijn geheel door je eigen Roepletters. We zijn nu klaar met de configuratie van port0.conf. sla het bestand op.

CTRL X gevolgd door Y (Engelse versie) of door J (Nederlandse versie) en enter.

De USB soundcard is niet de standaard soundcard op de Raspberry PI. Voor de configuratie is het noodzakelijk de USB soundcard de standaard audio device te maken. We gaan eerst kijken of we de USB soundcard terug kunnen vinden op de USB aansluitingen.

lsusb

Dit geeft een lijstje met de aangesloten apparaten op de USB aansluiting. C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter is de USB soundcard.

We starten nu het programma Alsamixer.

alsamixer

Als het goed is zie je nu onderstaand scherm in je terminal venster.

alsa-01

U ziet 1 volume regeling. Alsamixer start op dit moment op met de interne audio card van de Raspberry PI. We gaan dit aanpassen. Sluit ALSAMIXER weer af.

CTRL C

We gaan het configuratiebestand van alsa aanpassen.

sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf

Zoek de regel options snd-usb-audio index=-2.

options snd-usb-audio index=-2

Vervang deze door de regel options snd-usb-audio index=0

options snd-usb-audio index=0

Sla het bestand op.

CTRL X gevolgd door Y (Engelse versie) of door J (Nederlandse versie) en enter.

Reboot het systeem.

sudo reboot

Log opnieuw in en start Alsamixer. Als het goed is zie je nu 3 volume regelaars. De standaard sound card is nu aangepast.

Schermafbeelding 2015-09-22 om 22.17.42

Sluit ALSAMIXER weer af.

CTRL C

We zijn nu klaar met de installatie van het echolink systeem.

Poorten instellen op de Router

Waarschijnlijk gebruik je TheLinkBox achter een router met NAT. Echolink gebruikt een standaard reeks poorten. De poorten moeten forward gezet worden van buiten naar binnen naar de RaspBerry PI. Op de webpagina van portforward vind je diverse voorbeelden hoe je de router in kan stellen voor Echolink. Laat de poorten 5198 en 5199 voor UDP verkeer door naar de Raspberry PI. Laat poort 5200 voor TCP verkeer door naar de Raspberry PI. Zie ook de uitleg op de echolink pagina. 

TheLinkBox opstarten

We kunnen TheLinkBox nu opstarten. We kunnen TheLinkBox op de achtergrond draaien of in debugmode. Laat TheLinkBox in een definitieve configuratie niet in debugmode draaien. De performance van het programma gaat dan achteruit. Maar ter controle of alles goed werkt kun je in debug mode opstarten.

We starten TheLinkBox op in debugmode.

 /usr/local/libexec/tlb -f /home/pi/tlb/tlb.conf -d -d

Waarschijnlijk zijn je roepletters met -L toevoeging nog niet geregistreerd. Volg de procedure op https://secure.echolink.org/validation om je Link te registreren.

Als alles is goed gegaan tijdens de installatie zie je TheLinkBox een hele lange lijst met geregistreerde roepletters met hun IP adress ophalen. Werkt het niet goed dan krijg je een error melding retour. Het gaat te ver om hier alle mogelijke errors te beschrijven. Plaats een reactie onderaan deze pagina als het niet lukt.

Als alles goed werkt kunnen we TheLinkBox in de achtergrond draaien.

 /usr/local/libexec/tlb -f /home/pi/tlb/tlb.conf

Geluidsniveau aanpassen

met het programma Alsamixer kun je de geluids niveaus instellen van de ingang en uitgang van de geluidskaart. na het aanpassen moet Alsa opnieuw geladen worden zodat de nieuwe instellingen worden doorgevoerd. Druk op ESC op Alsamixer te verlaten. Sla de Volume settings op.

sudo alsactl store

TheLinkBox automatisch opstarten

Als alles klaar is wil je de Raspberry PI zo instellen dat TheLinkBox opstart na een reboot van het systeem. Ga naar de directory /etc.

cd /etc

We gaan de file rc.local aanpassen.

sudo nano rc.local

Voeg onderstaande regel, onderaan de file voor de regel exit 0, toe.

/usr/local/libexec/tlb -f /home/pi/tlb/tlb.conf

De laatste 2 regels van het bestand zien er dan als volgt uit:

/usr/local/libexec/tlb -f /home/pi/tlb/tlb.conf
exit 0

Sla het bestand op.

CTRL X gevolgd door Y (Engelse versie) of door J (Nederlandse versie) en enter.

Als we nu het systeem rebooten dan moet TheLinkBox opstarten.

Welcome text instellen

Het is mogelijk een Welcome boodschap af te spelen op het moment dat iemand connect via echolink. De audio file kun je plaatsen in de map tlb. noem de file Original.wav. Nu moeten we deze file naar 8kb wav formaat. Dit kun je doen met ffmpeg. Installeer ffmpeg.

sudo apt-get install ffmpeg

Zorg nu dat je in de directory tlb staat.

cd
cd tlb

Zorg er voor dat de file Welcome.wav niet aanwezig is.

rm Welcome.wav

Converteer nu de file Original.wav naar Welcome.wav (8bits).

ffmpeg -i Original.wav -ar 8000 -ac 1 -acodec pcm_u8 Welcome.wav

Zorg er voor dat in de configuratie file van tlb er geen ; of een # voor de welcome tekst staat.

sudo nano tlb.conf
CTRL W
Welcome.wav
Enter

De regel ziet er dan als volgt uit.

WelcomeFile = /home/pi/tlb/Welcome.wav

Sla de file nu op.

CTRL X
Y (bij Engelse nano)
J (bij Nederlandse nano)

Herstart nu de raspberry pi.

sudo shutdown -r now

Veel plezier met Echolink!

25 comments
 1. Krijg helaas de volgende melding:

  thelinkbox Version 0.53 compiled Sep 27 2015 10:19:40
  thelinkbox V 0.53 compiled Sep 27 2015 10:19:40 (pid: 2375)
  StartRunning(): initgroups() failed, Operation not permitted (1)
  EndPointInit: Initializing TETRA port
  EndPointInit: called, TxKeyMethod: 4, RxCosMethod: 1 IdNoCTCSS
  AudioInit: RxRing @ 0xf79268, RxRingSize: 2560
  AudioInit#2168: opening “/dev/dsp”
  AudioInit: Asked for a sampling rate of 8000, got 8000
  Fragsize: 256, fragstotal: 5, bytes: 1280
  Port TETRA: unkey
  EndPointInit: returning 0
  It took 20 milliseconds for gethostbyname to resolve server1.echolink.org.
  ServerRequest(), connect() returned ERROR_IN_PROGRESS.
  PullerLoginAck(), server closed connection.
  ServerRequest Login&List failed with server server1.echolink.org, Err 100001
  Trying Login&List with backup server server2.echolink.org
  It took 20 milliseconds for gethostbyname to resolve server2.echolink.org.
  ServerRequest(), connect() returned ERROR_IN_PROGRESS.
  PullerLoginAck(), server closed connection.
  ServerRequest Login&List failed with server server2.echolink.org, Err 100001
  Trying Login&List with backup server server3.echolink.org
  It took 19 milliseconds for gethostbyname to resolve server3.echolink.org.
  ServerRequest(), connect() returned ERROR_IN_PROGRESS.
  PullerLoginAck(), server closed connection.
  ServerRequest Login&List failed with server server3.echolink.org, Err 100001
  Trying Login&List with backup server server4.echolink.org
  It took 19 milliseconds for gethostbyname to resolve server4.echolink.org.
  ServerRequest(), connect() returned ERROR_IN_PROGRESS.
  PullerConnected(): connect() failed for client 7 Connection refused (111)
  ServerRequest Login&List failed with server server4.echolink.org, Err 111
  ^CReceived SIGINT, shutting down
  Starting shut down
  ServerRequest(), connect() returned ERROR_IN_PROGRESS.
  PullerLoginAck(), server closed connection.
  ServerRequest Shutdown failed with server server1.echolink.org, Err 100001
  Trying Shutdown with backup server server2.echolink.org
  ServerRequest(), connect() returned ERROR_IN_PROGRESS.
  RTCP_Handler(): refreshing login.
  ServerRequest(), connect() returned ERROR_IN_PROGRESS.
  PullerLoginAck(), server closed connection.
  ServerRequest Shutdown failed with server server2.echolink.org, Err 100001
  Trying Shutdown with backup server server3.echolink.org
  Forking DNS cache update process
  ServerRequest(), connect() returned ERROR_IN_PROGRESS.
  PullerLoginAck(), server closed connection.
  ServerRequest Login failed with server server1.echolink.org, Err 100001
  Trying Login with backup server server2.echolink.org
  Host file updated, loading it
  ServerRequest(), connect() returned ERROR_IN_PROGRESS.
  PullerLoginAck(), server closed connection.
  ServerRequest Shutdown failed with server server3.echolink.org, Err 100001
  Trying Shutdown with backup server server4.echolink.org
  ServerRequest(), connect() returned ERROR_IN_PROGRESS.
  PullerConnected(): connect() failed for client 13 Connection refused (111)
  ServerRequest Shutdown failed with server server4.echolink.org, Err 111
  Couldn’t Log out, exiting anyway.
  Freeing entry for server1.echolink.org
  Freeing entry for server2.echolink.org
  Freeing entry for server3.echolink.org
  Freeing entry for server4.echolink.org
  Deleting conference for port 5198.

  • Beste PD1ASH,

   Je hebt een probleem met het connecten van de echolink server. (connect() returned ERROR_IN_PROGRESS). Is je username en wachtwoord goed? Ik heb je een mail gestuurd.

   73’s
   PH0DV

   • Ik heb het probleem na kunnen bootsen. Ik heb een 2de echolink node opgezet met hetzelfde username en password als de eerste. De eerste was nog ingelogd bij Echolink. Toen kwam dit probleem boven water. Verder is TheLinkBox een bridge en dit betekend dat je alleen met een -L of -R callsign mag inloggen. Zie ook de discussie op dit forum: http://sourceforge.net/p/cqinet/mailman/message/580843/ Heeft dit je geholpen?

    73’s
    PH0DV

 2. hoi dick ik ben maar weer eens bezig geweest er mee maar het lukt me niet ik krijg de volgende fouten

  groeten Eric PD3LKN

  pi@raspberrypi ~ $ /usr/local/libexec/tlb -f /home/pi/tlb/tlb.conf -d -d
  thelinkbox Version 0.53 compiled Jan 17 2016 11:49:32
  thelinkbox V 0.53 compiled Jan 17 2016 11:49:32 (pid: 2396)
  StartRunning(): initgroups() failed, Operation not permitted (1)
  EndPointInit: Initializing TETRA port
  EndPointInit: called, TxKeyMethod: 4, RxCosMethod: 1 IdNoCTCSS
  AudioInit: RxRing @ 0x127f288, RxRingSize: 2560
  AudioInit#2225: opening “/dev/dsp”
  AudioInit: Asked for a sampling rate of 8000, got 8000
  Fragsize: 256, fragstotal: 5, bytes: 1280
  Init: Couldn’t open “/dev/ttyUSB0”: No such file or directory (2)
  Port TETRA: unkey
  ChangeBit: ioctl(TIOCMSET) on /dev/ttyUSB0 failed: Bad file descriptor (9)
  EndPointInit: returning 100016
  pi@raspberrypi ~ $

 3. Hallo OM,

  Ik ben ook wat met Tetra aan het stunten. Wat mij echter nog niet duidelijk is, is hoe je via Tetra kunt connecten. Of is het jou gelukt om met Tetra in DMO DTMF te zenden?

  Ik zat al te denken om hiervoor private call of SDS te gebruiken, maar dan kom je met een Motorola 700-serie niet zo ver.

  Ik ben benieuwd hoe je dat opgelost hebt.

  73
  Ronald PE2KMV

  • Wij staan hier met een groepje allemaal op PH0DV-R geconnect. Aan PH0DV-R hangt geen zender. Aan de -L wel. Zo krijg je een ster netwerk.Als een -L afvalt dan blijft het netwerk voor de overige -L in stand. De -L zijn nodes of Access Points met een MT700 er aan. Wij schakelen dus niet. Vanuit VoIP weet ik dat DTMF over digitale spraak alleen goed gaat bij het gebruik maken van een uncompressed codec. Bij VoIP is dit G711A (voor europa). Zodra je een codec gebruikt met compressie wordt een DTMF toon digitaal omgezet volgens RFC2833. Hoe dat bij Tetra is geregeld weet ik niet. Je kunt is eens iets wat DTMF tonen genereert voor je mike houden. Ik denk dat daar wel een apje voor te vinden is voor op je telefoon. Net als de DTMF dialers van vroeger. Of dit werkt heb ik nooit geprobeerd.

   73’s
   PH0DV
   Dick

 4. Hallo OM,

  Vandaag eens bezig geweest om deze configuratie na te bouwen. En ondanks dat op het oog alles hetzelfde is, werkt het (dus) niet. De RPi is juist geconfigureerd, en triggert ook braaf de PTT. Maar audio heb ik niet, geen RX en geen TX terwijl de RPi wel audio afgeeft, bokt hoogstwaarschijnlijk de Motorola MTM800. Het lijkt wel alsof de accessoireconnector niets met audio te maken wil hebben.
  – de audiokabels zijn NIET verwisseld
  – op de accessoireplug zijn audio in en uit ook niet verwisseld
  – er zijn geen kortsluitingen gevonden
  – de trafootjes zijn ook niet kortgesloten of onderbroken (met een ohmse weerstand van ongeveer 100 Ohm)

  Ik krijg het gevoel dat ik og iets in de codeplug van de MTM800 moet wijzigen om de zaakaan de praat te krijgen. Maar na een middag turen, kan ik hier niets in ontdekken wat verkeerd lijkt te staan. Heb je een tip voor me?

  73
  Ronald PE2KMV

 5. Hallo Ronald,

  Als je een koptelefoontje aansluit op de audio uitgang en een microfoontje op de ingang van de audio op de USB audio versterker van de Raspberry PI doet hij het dan wel? Heb je dan wel audio?

  73’s
  PH0DV
  Dick

 6. Yep, dan heb ik inderdaad audio. Even getest door met de iPad op Echolink in te loggen. Dan hoor ik mezelf luid en duidelijk in de koptelefoon terugkomen. Dat singaaltje gaat via een 1:1 trafo naar de MTM800 (naar pin 2 met de massa naar 7), maar dan is het gedaan met de pret.

  • Waarschijnlijk moet je deze uit/ingang activeren in de codeplug. Ik gebruik zelf de MTM700 ik kan daar wel even rondneuzen :-). Een andere mogelijkheid is om je Mike en Speakeruitgang te gebruiken.

 7. Hi Dick,

  Uiteindelijk is alles gelukt! Hier wat tips voor anderen die met deze materie bezig zijn.

  1. Het image van Raspbian is een beetje veranderd wat betreft ALSA. Het bestand alsa-base.conf bestaat niet meer. Ga hiervoor naar /lib/modprobe.d/aliases.conf en verander in dat bestand ‘options snd-usb-audio index=2’ in ‘options snd-usb-audio index=0’. Daarna moet je nog naar het bestand /boot/config.txt gaan en een # zetten voor de regel ‘dtparam=audio=on’. Vervolgens de RPi rebooten.
  2. Om een nog onbekende reden kreeg ik geen / te weinig audio op pen 11. Daarom moest ik het rx-audio van pen 1 en 16 (‘externe speaker’) aftappen, zonder 1:1 trafo ertussen. Hou er rekening mee dat in dat geval audio in en audio uit verschillende massa’s hebben! Dus de vervinding van de massa’s aan de secundaire trafo-kant moet verbroken worden. Nadeel is dat het rx-audio nu afhankelijk is van de volume-instelling van de set.
  3. Ik kreeg in eerste instantie rx en tx audio niet aan de praat. Denk eraan om in het menu van de (tetra-) set de externe accessoires in te schakelen (Menu > Setup (of Instellingen) > Type accre > Extern). Dit spaart veel zoekwerk!
  4. Ik hen de toontjes van de set uitgeschakeld omdat die via Echolink niet mooi klinken.

  Dank voor het meedenken en veel plezier ermee! Ik ga nog wat verder experimenteren met Tetra!

  73,
  Ronald PE2KMV

 8. Hoi,
  J69DS hier, ben aan het robeeren om linkbox op te krijgen.
  hab alles gedaan maar wanneer ik het ‘run’ dan krijg ik dit als ik via mijn ander echolink account probeer te praaten..
  ====
  wToneGen: returning 128
  wToneGen: returning 128
  wToneGen: returning 128
  wGenSamples: bToneGenActive: 0, Tone1Freq: 0, Tone2Freq: 0, ToneGenSamples: 0
  ToneGen: returning 128
  wPort J69DS: COS inactive
  ToneGen: returning -1
  Port TETRA: unkey
  ======
  Geen idee wat dat is.

  En het ‘key’ de radio ook niet

  Help!!
  Ik heb een Kenwood tm71a hiervoor.
  Mijn usb situatie:
  Bus 001 Device 005: ID 0d8c:0008 C-Media Electronics, Inc.
  Bus 001 Device 004: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
  Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
  Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

  Bedankt!

  En voor alsa default device doe ik dat via:
  sudo nano /usr/share/alsa/alsa.conf
  en verander
  van:
  defaults.ctl.card 0
  defaults.pcm.card 0
  naar:
  defaults.ctl.card 1
  defaults.pcm.card 1

 9. Hallo Frans,
  Waar kan ik de echolink reflector vinden is dat onder: J69DS?
  >>wPort J69DS: COS inactive
  Deze foutmelding vind ik nogal vreemd. Kun je mij de config files sturen?
  Mijn email adress staat op QRZ.com

  73’s
  PH0DV
  Dick

 10. Hi Dick,

  Heb je het geregeld gekregen om twee echolink-nodes (een -R en een -L) op hetzelfde IP-adres te laten draaien? Volgens de Echolink-website gaat dat niet (zover was ik ook al), dus het benieuwt mij of en hoe jij dat wel voor elkaar gekregen hebt? Ik wil inderdaad ook een -R als ‘conference server’ opzetten, zodat de verbonden stations er geen last van hebben als ik met mijn lokale node ga experimenteren.

  ’73,
  Ronald PE2KMV

  • Hallo Ronald,

   Ik draai de -R in een datacentre. De -L is een raspberry PI bij mij thuis die af en toe gekoppeld is aan een Tetra tranceiver.

   73’s
   PH0DV
   Dick

 11. beste mensen,
  Ik ben een beginnende amateur en nu nog zonder ervaring met echolink.
  Ik zit er aan te denken om op vakantie vanuit de auto (met een Yaesu 7900) via het internet/echolink contact te maken met het thuisfront .
  Mag dat met slechts 1 licentie of moet het thuisfront ook een eigen licentie hebben?
  mhg,
  73, jAn,
  de PH7KH

 12. Hallo Jan,

  Je hebt maar 1 licentie nodig van AT. Je moet bij echolink PH7KH-L en PH7KH aanvragen. De PH7KH-L koppel je met jouw Yeasu en de PH7KH gebruik je op je telefoon om contact te maken met de Yeasu.

  Succes en fijne vakantie.

  73’s
  PH0DV
  Dick

 13. Hallo, Heb bovenstaande stappen gevolgt, maar werkt nog niet helemaal. Krijg geen lijst met call’s en ip adressen. Wat ikwel krijg plak ik hieronver . wel zie ik PE1MEH-L in de Echolink lijst staan. Maar een goede connect maken lukt hier ook niet. maakt wel verbinding maar valt evenlater vanzelf weer af. Suggesties?

  73’s van PE1MEH, Renzo zelf
  =>>
  root@raspberrypi:~# /usr/local/libexec/tlb -f /home/pi/tlb/tlb.conf -d -d
  thelinkbox Version 0.53 compiled Apr 3 2017 22:19:42
  thelinkbox V 0.53 compiled Apr 3 2017 22:19:42 (pid: 11321)
  EndPointInit: Initializing TETRA port
  EndPointInit: called, TxKeyMethod: 4, RxCosMethod: 1 IdNoCTCSS
  AudioInit: RxRing @ 0x1211260, RxRingSize: 2560
  AudioInit#2168: opening “/dev/dsp”
  AudioInit: Asked for a sampling rate of 8000, got 8000
  Fragsize: 256, fragstotal: 5, bytes: 1280
  Init: Couldn’t open “/dev/ttyUSB0”: No such file or directory (2)
  Port TETRA: unkey
  ChangeBit: ioctl(TIOCMSET) on /dev/ttyUSB0 failed: Bad file descriptor (9)
  EndPointInit: returning 100016

 14. Hallo Renzo,

  Hij ziet denk ik je audio card niet.
  >>Init: Couldn’t open “/dev/ttyUSB0”: No such file or directory (2)
  Dus daar moet je het zoeken.

  73’s
  PH0DV
  Dick

 15. Dag Dick,

  Dank voor je antwoord en meedenken. zelf zat ik te denken dat hij de uSB/serial printje niet ziet. het is door een bevriende ham voor me in elkaar geknutseld zoals jij dat op je site hebt beschreven. heb ergens zelf het iedee dat hij geen drivers hiervoor heeft of kan vinden. “usbserial: USB Serial support registered for cp210x
  “. maar hij herkent blijkbaar wel iets. ik ben slechts een beginneling met linux en Raspberry. Als je vervolgstappen voor me hebt hoor ik het graag. Eventueel kan je ook mailen, vind me op qrz.com. hartelijk dank bij voorbaat! 73, PE1MEH, renzo zelf…

  • Hallo Renzo,

   Idd.. de cp210x. Verwijder deze…. start de raspberry pi opnieuw op. Login met SSH. type het volgende comando: ls //dev/tty* Je krijgt nu een lijst met alle tty devices. Plug nu het cp210x printje in de USB. doe weer het comando: ls //dev/tty* Kijk welke er is bijgekomen? of helemaal niets…. het zou de ttyUSB0 moeten zijn… of niet als die deze niet ziet. Of een andere? Zie error melding in log: Init: Couldn’t open “/dev/ttyUSB0”: No such file or directory (2)

Leave a Reply to Ronald PE2KMV Cancel Reply

Required fields are marked *. Your email address will not be published.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.